عقب ماندگی در عد ! :: پانیذ


عقب ماندگی در عد !

درخواست حذف این مطلب
حضرت آقا در سخنرانی اخیرش فرمودند علیرغم پیشرفت هایی که در برخی عرصه ها داشتیم ، در عد عقب مانده ایم!!(نقل به مضمون) سئوال بی جواب از خودم! اینست که کدام قوه در اجرای عد نقش مهمتری را دارد؟! و دلایل این عقب ماندگی ها چیست که حتی رهنمود های ی هم نمی تواند کار ساز باشد!!